Dažniausiai užduodami klausimai

Investavimo rizika ir paskolų apsauga

Kaip galiu patikrinti savo galimybes prisiimti nuostolius?

Kiekvienas investuotojas gali įsivertinti savo galimybes prisiimti nuostolius pasinaudodamas skaičiuokle, esančia paskyros ,,Portfelio apžvalga’’ skiltyje.

Atkreipiame jūsų dėmesį, jog negalėsite atlikti naujų investicijų iki tol, kol nepasitikrinsite savo galimybių prisiimti nuostolius. Jūsų finansinei situacijai pasikeitus, savo galimybių prisiimti nuostolius perskaičiavimą galite atlikti bet kada ir neribotą skaičių kartų. Atliekant gebėjimo prisiimti nuostolius modeliavimą, patirties neturinčių investuotojų turto grynoji vertė apskaičiuojama taip:

Investuotojo turto grynoji vertė  = (grynosios metinės pajamos) + (visas likvidus turtas) – (metiniai finansiniai įsipareigojimai)

Daugiau informacijos galite rasti Sutelktinio finansavimo sandorių tinkamumo vertinimo bei gebėjimo prisiimti nuostolius modeliavimo tvarkoje.

Ar ši informacija buvo naudinga?  Dėkojame už jūsų atsiliepimą.

  Kodėl man suteiktas patirties neturinčio investuotojo (finansuotojo) statusas?

  Remiantis Reglamentu bei kitų taikytinų teisės aktų nustatytais reikalavimais, Crowdpear, kaip sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas, privalo prašyti informacijos apie investuotojų (finansuotojų) patirtį, investavimo tikslus, finansinę padėtį ir apie bendrą supratimą, susijusį su investavimo rizikomis. Privalome įvertinti, ar siūlomos sutelktinio finansavimo paslaugos yra tinkamos investuotojui ir atitinkamai investuotojus priskirti patirties neturinčių arba patirties turinčių investuotojų kategorijai, o taip pat, priklausomai nuo investuotojo kategorijos, papildomai įspėti apie rizikas, susijusias su investavimo pasiūlymais platformoje.

  Siekdami mūsų investuotojams užtikrinti didesnę apsaugą, visus investuotojus Crowdpear platformoje priskiriame patirties neturinčių investuotojų kategorijai. Jei manote, kad atitinkate patirties turinčio investuotojo reikalavimus, nurodytus Sutelktinio finansavimo sandorių tinkamumo vertinimo bei gebėjimo prisiimti nuostolius modeliavimo tvarkoje, susisiekite su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi ir pateikite prašymą jus priskirti patirties turinčių investuotojų kategorijai, pridėdami jūsų atitikimą šiai kategorijai pagrindžiančius dokumentus. Informaciją, ką daryti norint būti priskirtu patirties turinčių investuotojų kategorijai, rasite čia.

  Ar ši informacija buvo naudinga?   Dėkojame už jūsų atsiliepimą.

   Ką daryti norint būti priskirtu patirties turinčių investuotojų kategorijai Crowdpear platformoje?

   Fiziniai asmenys, norintys būti priskirtais patirties turinčių investuotojų kategorijai, turi atitikti bent du iš šių kriterijų (nurodytų Sutelktinio finansavimo sandorių tinkamumo vertinimo bei gebėjimo prisiimti nuostolius modeliavimo tvarkos 3-ame skyriuje):

   • Turėti ne mažesnes kaip 60 000 EUR asmenines bendrąsias pajamas per fiskalinius metus arba didesnį kaip 100 000 EUR finansinių priemonių portfelį, kurį sudarytų piniginiai indėliai ir finansinis turtas;
   • Dirbti arba turėti bent vienerių metų patirtį einant pareigas finansų sektoriuje, kurioms reikalingos žinios apie numatomus sandorius arba paslaugas; arba turėti bent 12 mėnesių vadovaujančių pareigų patirtį įmonėje, atitinkančioje bent vieną iš Sutelktinio finansavimo sandorių tinkamumo vertinimo bei gebėjimo prisiimti nuostolius modeliavimo tvarkos 3.1.1 p. nustatytų kriterijų;
   • Per paskutinius 12 mėnesių būti įvykdžius vidutiniškai 10 stambių sandorių per ketvirtį kapitalo rinkose arba per sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjus.

   Juridiniai asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

   • Turėti ne mažiau kaip 100 000 EUR nuosavų išteklių;
   • Turėti ne mažesnę kaip 2 000 000 EUR grynąją apyvartą;
   • Turėti ne mažesnį kaip 1 000 000 EUR balansą sąskaitose;
   • Veikti kaip finansų rinkų subjektas, gavęs atitinkamus priežiūros institucijų leidimus (licencijas) bei būti prižiūrimas priežiūros institucijų (tokiais subjektais laikomos institucijos nurodomos Sutelktinio finansavimo sandorių tinkamumo vertinimo bei gebėjimo prisiimti nuostolius modeliavimo tvarkoje);
   • Veikti kaip nacionalinės ir regiono valdžios institucija, įskaitant viešosios valdžios įstaigas, valdančias valstybės skolą nacionaliniu ar regionų lygmeniu; centriniai bankai, tarptautinės ir viršvalstybinės institucijos;
   • Veikti kaip institucinis investuotojas, kurio pagrindinė veikla – investicijos į finansines priemones, įskaitant subjektus, užsiimančius turto pavertimu vertybiniais popieriais ir kitais finansavimo sandoriais.

   Jei atitinkate patirties turinčio investuotojo reikalavimus, nurodytus Sutelktinio finansavimo sandorių tinkamumo vertinimo bei gebėjimo prisiimti nuostolius modeliavimo tvarkoje, užpildę tvarkos 1 priedą, susisiekite su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi ir pateikite prašymą jus priskirti patirties turinčių investuotojų kategorijai, pridėdami jūsų atitikimą šiai kategorijai pagrindžiančius dokumentus. Suteiktas patyrusio investuotojo statusas galioja 2 metus. Vėliau, siekiant išlaikyti patyrusio investuotojo statusą, reikia pateikti atitinkamus dokumentus platformai iš naujo.

   Svarbu pabrėžti, jog patyrę investuotojai, kitaip nei nepatyrę platformos investuotojai, neturi teisės į 4 kalendorinių dienų ikisutartinio apmąstymo laikotarpį, per kurį, kreipiantis į Crowdpear raštu, galima atšaukti investiciją į projektą (daugiau informacijos galite rasti 4-ame Sutelktinio finansavimo platformos Сrowdpear naudojimosi sutarties skyriuje).

   Atkreipiame dėmėsi, jog sandorių tinkamumo vertinimo bei gebėjimo prisiimti nuostolius modeliavimo tvarka yra parengta remiantis Reglamento ir kitų taikytinų teisės aktų nustatytais reikalavimais.

   Ar ši informacija buvo naudinga?    Dėkojame už jūsų atsiliepimą.

    Kaip įvertinama projekto rizika ir suteikiamas reitingas?

    Kiekviena paraiška ir jos dokumentai yra vertinami pagal nustatytas vidinio vertinimo ir rizikos vertinimo procedūras. Vertinama paskolos gavėjo reputacija, turimas nekilnojamasis ir kitas turtas, kuris bus panaudotas kaip užstatas, tikrinamas kreditingumas, turimi finansiniai įsipareigojimai, įvairūs registrai, esami ar buvę ieškiniai / bylos / finansiniai nusikaltimai ir pan., kurie gali turėti įtakos paskolos gavėjo patikimumui bei gebėjimui vykdyti finansinius įsipareigojimus.

    Remiantis vertinimo algoritmais, projekto savininkui gali būti suteikta bet kuri iš nurodytų kategorijų:

    1 klasė (A) (Labai gerai) – žema kreditingumo rizika

    2 klasė (B) (Gera) – vidutinė kreditingumo rizika

    3 klasė (C) (Vidutinė) – aukštesnė kreditingumo rizika

    4 klasė (D) (Prasta) – aukšta kreditingumo rizika

    5 klasė (E) (Labai prasta, nepatenkinama) – per aukšta kreditingumo rizika

    Priskiriamas rizikos lygis nurodomas projekto informacijoje ir projekto savininko aprašyme.

    Crowdpear gali atmesti finansavimo prašymą, jei projektas laikomas pernelyg rizikingu ar dėl bet kokios kitos neatskleidžiamos priežasties.

    Daugiau informacijos rasite Projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklėse.

    Ar ši informacija buvo naudinga?     Dėkojame už jūsų atsiliepimą.

     Su kokiomis rizikomis galima susidurti investuojant Crowdpear platformoje?

     Crowdpear užtikrina, kad kiekvienas projektas būtų apsaugotas nekilnojamojo turto įkeitimu ar kitomis garantijomis. Tačiau investuotojas turi įvertinti faktą, kad iš visų investicijų gaunamas kapitalas ir pajamos yra rizikingos.

     Svarbu žinoti, kad Crowdpear platformos investicijoms netaikomas Lietuvos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas bei garantijos ir investuotojų kompensavimo schemos, nustatytos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas.

     Daugiau informacijos pateikiama dokumente Rizikų, susijusių su investavimu Crowdpear platformoje, aprašas.

     Ar ši informacija buvo naudinga?      Dėkojame už jūsų atsiliepimą.

      Kaip apsaugomos investicijos?

      Kiekvienam Crowdpear platformos projektui taikoma pirminė ar antrinė nekilnojamojo turto hipoteka ar kitos garantijos (pavyzdžiui, kito turto įkeitimas, asmeninis laidavimas ar garantijos). Taikomos garantijos tipas nurodomas kiekvieno projekto informacijoje ir gali skirtis kiekvienos investicijos atveju.

      Svarbu žinoti, kad Crowdpear platformos investicijoms netaikomas Lietuvos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas bei garantijos ir investuotojų kompensavimo schemos, nustatytos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas.

      Daugiau informacijos galite rasti Rizikų, susijusių su investavimu Crowdpear platformoje, apraše.

      Ar ši informacija buvo naudinga?       Dėkojame už jūsų atsiliepimą.

       Ar mano investicijos gali vėluoti?

       Investuojant į nekilnojamuoju turtu (NT) užtikrintas paskolas, gali susidaryti tam tikri palūkanų mokėjimo vėlavimai, kuriuos lemia NT verslo specifika. Paprastai, palūkanų mokėjimų vėlavimai trunka nuo keleto dienų iki kelių savaičių (kas yra įprasta NT sektoriuje). Apie ilgiau trunkančius vėlavimus investuotojus informuojame atskiru pranešimu, kuris yra patalpinamas į investuotojo Crowdpear paskyrą. Palūkanų mokėjimų vėlavimai gali kilti, kai finansuotas turtas yra pardavimo procese (vystytojas laukia atsiskaitymo iš turto pirkėjo), kuomet projektą vystanti įmonė laukia mokėjimų iš susijusių šalių, dėl paskolos refinansavimo ir pan.

       Paskolos gavėjui pradelsus palūkanų mokėjimą, investuotojams skaičiuojamos papildomos +5% metinės palūkanos už kiekvieną vėlavimo dieną (už vėlavimą sukauptos palūkanos išmokamos kartu su paskutiniu mokėjimu). Paskolos gavėjo nemokumo atveju palūkanos nebeskaičiuojamos nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos (pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 4 punktą).

       Apie ilgiau trunkančius vėlavimus investuotojus informuojame atskiru pranešimu, kuris yra patalpinamas į investuotojo Crowdpear paskyrą. Jei palūkanų mokėjimas vėluoja daugiau nei savaitę ir jūsų nepasiekė informacija apie vėlavimo aplinkybes, kreipkitės į mūsų Klientų aptarnavimo skyrių.

       Atkreipkite dėmesį, jog paskola, į kurią investavote, būtų laikoma vėluojančia, kuomet paskolos gavėjas vėluotų grąžinti pasiskolintą sumą, pasibaigus paskolos sutarties grafikui. Jei paskolos gavėjas negalėtų grąžinti pasiskolintos sumos per paskolos sutartyje numatytą laikotarpį, Crowdpear nutrauktų sutartį su paskolos gavėju ir pradėtų teisinio išieškojimo procesą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius aktus ir EU įstatymus (tokiai paskolai būtų suteiktas statusas ,,Išieškoma‘‘).

       Daugiau informacijos rasite Neįvykdytų įsipareigojimų valdymo tvarkoje ir bendrosiose Paskolos sutarties sąlygose.

       Ar ši informacija buvo naudinga?        Dėkojame už jūsų atsiliepimą.

        Kas nutiktų, jei paskolos gavėjas negalėtų grąžinti paskolos?

        Jei paskolos gavėjas negalėtų grąžinti pasiskolintos sumos ir nerastų jokio partnerystės su Crowdpear tęstinumo užtikrinimo sprendimo (pavyzdžiui, paskolos refinansavimo), Crowdpear nutrauktų sutartį su paskolos gavėju ir pradėtų teisinio išieškojimo procesą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius aktus ir EU įstatymus (tokiai paskolai būtų suteiktas statusas ,,Išieškoma‘‘).

        Primename, jog paskolos gavėjui pradelsus palūkanų mokėjimą, investuotojams būtų skaičiuojamos papildomos +5% metinės palūkanos už kiekvieną vėlavimo dieną (už vėlavimą sukauptos palūkanos būtų išmokamos kartu su paskutiniu mokėjimu). Paskolos gavėjo nemokumo atveju palūkanos nebeskaičiuojamos nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos (pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 4 punktą).

        Daugiau informacijos rasite Neįvykdytų įsipareigojimų valdymo tvarkoje.

        Ar ši informacija buvo naudinga?         Dėkojame už jūsų atsiliepimą.

         Neradote atsakymo?

         Susisiekite su mumis!