Remiantis Reglamentu bei kitų taikytinų teisės aktų nustatytais reikalavimais, Crowdpear, kaip sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas, privalo prašyti informacijos apie investuotojų (finansuotojų) patirtį, investavimo tikslus, finansinę padėtį ir apie bendrą supratimą, susijusį su investavimo rizikomis. Privalome įvertinti, ar siūlomos sutelktinio finansavimo paslaugos yra tinkamos investuotojui ir atitinkamai investuotojus priskirti patirties neturinčių arba patirties turinčių investuotojų kategorijai, o taip pat, priklausomai nuo investuotojo kategorijos, papildomai įspėti apie rizikas, susijusias su investavimo pasiūlymais platformoje.

Siekdami mūsų investuotojams užtikrinti didesnę apsaugą, visus investuotojus Crowdpear platformoje priskiriame patirties neturinčių investuotojų kategorijai. Jei manote, kad atitinkate patirties turinčio investuotojo reikalavimus, nurodytus Sutelktinio finansavimo sandorių tinkamumo vertinimo bei gebėjimo prisiimti nuostolius modeliavimo tvarkoje, susisiekite su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi ir pateikite prašymą jus priskirti patirties turinčių investuotojų kategorijai, pridėdami jūsų atitikimą šiai kategorijai pagrindžiančius dokumentus. Informaciją, ką daryti norint būti priskirtu patirties turinčių investuotojų kategorijai, rasite čia.