Kiekviena paraiška ir jos dokumentai yra vertinami pagal vidinio vertinimo ir rizikos vertinimo sistemą. Paskolos gavėjo reputacija vertinama ne tik pagal turimą nekilnojamąjį ir kitą turtą, kuris bus panaudotas kaip užstatas, bet ir tikrinant kreditingumą, finansinius įsipareigojimus, įvairius registrus, esamus ar buvusius ieškinius / bylas / finansinius nusikaltimus ir t. t., kurie gali turėti įtakos paskolos gavėjo finansiniam patikimumui.

Remiantis vertinimo algoritmais, projekto savininkui gali būti suteikta bet kuri iš nurodytų kategorijų:

1 klasė (A) (Labai gerai) – žema kredito rizika

2 klasė (B) (Gerai) – vidutinė kredito rizika

3 klasė (C) (Vidutiniškai) – aukštesnė kredito rizika

4 klasė (D) (Blogai) – aukšta kredito rizika

5 klasė (E) (Labai blogai) – per aukšta kredito rizika

Priskiriamas rizikos lygis nurodomas projekto informacijoje ir projekto savininko aprašyme.

Crowdpear gali atmesti finansavimo prašymą, jei projektas laikomas pernelyg rizikingu ar dėl bet kokios kitos neatskleidžiamos priežasties.