Kiekviena paraiška ir jos dokumentai yra vertinami pagal nustatytas vidinio vertinimo ir rizikos vertinimo procedūras. Vertinama paskolos gavėjo reputacija, turimas nekilnojamasis ir kitas turtas, kuris bus panaudotas kaip užstatas, tikrinamas kreditingumas, turimi finansiniai įsipareigojimai, įvairūs registrai, esami ar buvę ieškiniai / bylos / finansiniai nusikaltimai ir pan., kurie gali turėti įtakos paskolos gavėjo patikimumui bei gebėjimui vykdyti finansinius įsipareigojimus.

Remiantis vertinimo algoritmais, projekto savininkui gali būti suteikta bet kuri iš nurodytų kategorijų:

1 klasė (A) (Labai gerai) – žema kreditingumo rizika

2 klasė (B) (Gera) – vidutinė kreditingumo rizika

3 klasė (C) (Vidutinė) – aukštesnė kreditingumo rizika

4 klasė (D) (Prasta) – aukšta kreditingumo rizika

5 klasė (E) (Labai prasta, nepatenkinama) – per aukšta kreditingumo rizika

Priskiriamas rizikos lygis nurodomas projekto informacijoje ir projekto savininko aprašyme.

Crowdpear gali atmesti finansavimo prašymą, jei projektas laikomas pernelyg rizikingu ar dėl bet kokios kitos neatskleidžiamos priežasties.

Daugiau informacijos rasite Projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklėse.