Kas nutiktų, jei reikalinga suma nebūtų surinkta?

Jei prašoma paskolos suma būtų nesurinkta, projekto finansavimas būtų atšaukiamas. Investuotojams būtų grąžinta  visą investuotą sumą bei būtų išmokėtos nuo investicijų pradžios iki projekto atšaukimo datos uždirbtos palūkanos.

Atskiru Crowdpear ir projekto savininko sutarimu, finansavimo laikotarpis gali būti pratęsiamas arba gali būti išduodama mažesnė paskolos suma. Visi sutarties pakeitimai būtų aptariami su projekto vadovu ir įforminami pasirašytinai.

Jei projektas būtų atšauktas, paskolos gavėjui būtų taikomi mokesčiai, nurodyti sutelktinio finansavimo platformos naudotojams taikomuose įkainiuose.