Kas nutiktų, jei paskolos gavėjas negalėtų grąžinti paskolos?

Jei paskolos gavėjas negalėtų grąžinti pasiskolintos sumos ir nerastų jokio partnerystės su Crowdpear tęstinumo užtikrinimo sprendimo (pavyzdžiui, paskolos refinansavimo), Crowdpear nutrauktų sutartį su paskolos gavėju ir pradėtų teisinio išieškojimo procesą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius aktus ir EU įstatymus (tokiai paskolai būtų suteiktas statusas ,,Išieškoma‘‘).

Primename, jog paskolos gavėjui pradelsus palūkanų mokėjimą, investuotojams būtų skaičiuojamos papildomos +5% metinės palūkanos už kiekvieną vėlavimo dieną (už vėlavimą sukauptos palūkanos būtų išmokamos kartu su paskutiniu mokėjimu). Paskolos gavėjo nemokumo atveju palūkanos nebeskaičiuojamos nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos (pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 4 punktą).

Daugiau informacijos rasite Neįvykdytų įsipareigojimų valdymo tvarkoje.