Jei paskolos gavėjas negalėtų grąžinti pasiskolintos sumos ir nerastų jokio partnerystės su Crowdpear tęstinumo užtikrinimo sprendimo (pavyzdžiui, paskolos refinansavimo), būtų pradėtas teisinio išieškojimo procesas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius aktus.

Primename, jog paskolos gavėjui pradelsus palūkanų mokėjimą, investuotojams būtų skaičiuojamos papildomos +5% metinės palūkanos už kiekvieną vėlavimo dieną (už vėlavimą sukauptos palūkanos būtų išmokamos kartu su paskutiniu mokėjimu pagal paskolos mokėjimo grafiką).

Daugiau informacijos rasite Neįvykdytų įsipareigojimų valdymo tvarkoje.