Bet kuris vyresnis nei 18 metų asmuo, kuris nėra į Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu (,,FATF AML”) sąrašą ir į ES didelės rizikos jurisdikcijų sąrašą įtrauktos šalies pilietis.

FATF AML sąrašas

ES Direktyva

Vadovaudamasi ”Interesų konfliktų vengimo, nustatymo ir valdymo politika”, Crowdpear patvirtina, jog Crowdpear įmonės akcininkai, vadovai, darbuotojai bei su jais susiję asmenys gali investuoti į platformoje skelbiamus projektus tik tokiomis pačiomis sąlygomis ir teisėmis kaip visi kiti platformos investuotojai, t.y., nesuteikiant jokių papildomų lengvatų, priedų, premijų ar galimybės susipažinti su papildoma, kitiems investuotojams neatskleista informacija.