Atsiųskite mums šiuos dokumentus (dokumentai neturėtų būti senesni nei 3 mėn. senumo) el. paštu [email protected], kad mes sėkmingai atliktume bendrovės patikrą:

  • Išrašą iš įmonių registro
  • Teisę atstovauti įmonei patvirtinantį dokumentą (jei nėra nurodoma įmonių registre)
  • Įmonės kodą, juridinį adresą ir naudos gavėjus nurodantį dokumentą (jei nėra nurodoma įmonių registre)