Ką reiškia ,,LTV’’?

,,LTV” (angl. Loan to value), paskolos ir esamo turto vertės santykio, rodiklis naudojamas paskolos ir turto vertės santykiui išreikšti. ,,LTV” koeficientas apskaičiuojamas padalijant skolintą sumą iš turto vertės x 100. Pavyzdžiui, turto vertė yra 10 000 eurų, o paskolinta suma yra 7 000 eurų – ,,LTV” yra 70%.

Žemesnis ,,LTV” koeficientas reiškia, kad didesnė turto dalis yra įkeista.

Atkreipiame dėmesį, kad nei vieno Crowdpear platformos projekto ,,LTV” koeficientas nėra didesnis nei 80%.