Investuojant į nekilnojamuoju turtu (NT) užtikrintas paskolas, gali susidaryti tam tikri palūkanų mokėjimo vėlavimai, kuriuos lemia NT verslo specifika. Paprastai, palūkanų mokėjimų vėlavimai trunka nuo keleto dienų iki kelių savaičių (kas yra įprasta NT sektoriuje). Apie ilgiau trunkančius vėlavimus investuotojus informuojame atskiru pranešimu, kuris yra patalpinamas į investuotojo Crowdpear paskyrą. Palūkanų mokėjimų vėlavimai gali kilti, kai finansuotas turtas yra pardavimo procese (vystytojas laukia atsiskaitymo iš turto pirkėjo), kuomet projektą vystanti įmonė laukia mokėjimų iš susijusių šalių, dėl paskolos refinansavimo ir pan.

Paskolos gavėjui pradelsus palūkanų mokėjimą, investuotojams skaičiuojamos papildomos +5% metinės palūkanos už kiekvieną vėlavimo dieną (už vėlavimą sukauptos palūkanos išmokamos kartu su paskutiniu mokėjimu).

Apie ilgiau trunkančius vėlavimus investuotojus informuojame atskiru pranešimu, kuris yra patalpinamas į investuotojo Crowdpear paskyrą. Jei palūkanų mokėjimas vėluoja daugiau nei savaitę ir jūsų nepasiekė informacija apie vėlavimo aplinkybes, kreipkitės į mūsų Klientų aptarnavimo skyrių.

Atkreipkite dėmesį, jog paskola, į kurią investavote, būtų laikoma vėluojančia, kuomet paskolos gavėjas vėluotų grąžinti pasiskolintą sumą, pasibaigus paskolos sutarties grafikui. Jei paskolos gavėjas negalėtų grąžinti pasiskolintos sumos per paskolos sutartyje numatytą laikotarpį, Crowdpear nutrauktų sutartį su paskolos gavėju ir pradėtų teisinio išieškojimo procesą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius aktus ir EU įstatymus (tokiai paskolai būtų suteiktas statusas ,,Išieškoma‘‘).

Daugiau informacijos rasite Neįvykdytų įsipareigojimų valdymo tvarkoje ir bendrosiose Paskolos sutarties sąlygose.