Deja, ne. Paskolos gavėjas privalo laikytis pasirašytos sutarties sąlygų.