Antrinė rinka (angl. ,,Secondary market‘‘) – tai platformoje esantis funkcionalumas (sistema), kurio pagalba investuotojas gali parduoti savo turimas (dar nepasibaigusias) investicijas kitam investuotojui. Pardavėjui parduodant, o pirkėjui perkant, pirkėjui perleidžiamos visos pardavėjo turimos reikalavimo teisės paskolos gavėjo atžvilgiu pagal atitinkamą paskolos sutartį (grąžinti paskolą, mokėti palūkanas, delspinigius ir kitus susijusius mokėjimus).

Investicijas antrinėje rinkoje parduoti gali visi dar nepasibaigusių investicijų turintys klientai. Nusipirkti investicijas antrinėje rinkoje gali tie klientai, kurie sėkmingai patvirtino tapatybę ir užpildė investuotojo klausimyną bei turi pakankamai lėšų savo Crowdpear sąskaitoje investicijai, parduodamai platformos antrinėje rinkoje, įsigyti. Investicijoms įsigytoms antrinėje rinkoje galioja tokios pačios sąlygos, kaip ir visoms pirminės rinkos investicijoms.