Jei DAS-1 forma nebuvo pateikta einamaisiais metais, investuotojas turi palaukti iki mokestinių (kalendorinių) metų pabaigos, užpildyti DAS-2 formą ir susisiekti su Valstybine mokesčių inspekcija dėl mokesčių grąžinimo už praėjusius mokestinius metus.

Svarbu žinoti apie DAS-2 formą:

  • Užpildę I-ąją dalį, atsiųskite formą mums el. paštu [email protected].
  • Crowdpear užpildžius II, III ir IV dalis, DAS- 2 forma yra grąžinama investuotojui.
  • Atsispausdinus 2 kopijas, V-oje formos dalyje parašu patvirtinkite, jog informacija, pateikta I-IV DAS-2 formos dalyse, yra teisinga.
  • VI-ąją formos dalį pasirašyti turi tos mokesčių šalies institucija, kurioje praėjusiais mokestiniais metais buvote registruotas kaip mokesčių mokėtojas (mokesčių administratorius turi pasirašyti abi DAS-2 formos kopijas arba išduoti atskirą pažymą, kuria patvirtintų Jūsų mokesčių rezidento statusą).
  • Turėdami mokesčių rezidencijos šalies institucijos patvirtinimą, susisiekite su Lietuvos Valstybine mokesčių inspekcija tiesiogiai dėl mokesčių grąžinimo už praėjusius mokestinius metus.

DAS-2 ; (DAS-2 pavyzdys)

Valstybių sąrašas, su kuriomis Lietuva turi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį

Daugiau informacijos pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos – VMI svetainėje

Investuotojas yra atsakingas už mokesčių deklaravimą ir mokėjimą toje valstybėje, kur investuotojas yra užregistruotas mokesčių rezidentu.