Jei esate valstybės, su kuria Lietuva turi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, mokesčių rezidentas, jūs galite sumažinti išskaitomą mokestį. Atsisiųskite, užpildykite ir pasirašykite DAS-1 formą bei įkelkite ją registracijos metu arba po registracijos savo paskyroje (užpildytos DAS-1 formos pavyzdį rasite čia).

Svarbu žinoti apie DAS-1 formą:

 • DAS-1 forma turi būti pasirašyta realiu parašu, nes elektroniniai parašai nepriimami.
 • Vietoje DAS-1 formos V dalies („Užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinimas“) pasirašymo, su pasirašyta DAS-1 forma galima pateikti mokesčių rezidencijos valstybės institucijos išduotą ir pasirašytą pažymą.
 • III-ioje dalyje ,,Pajamos” -> ,,Pajamų rūšis”, įrašykite ,,Pajamos už palūkanas”. Sutarties sudarymo datą ir numerį galite rasti naudojimosi sutartyje (naudotojo sutartį galite rasti savo paskyros nustatymuose).
 • Rekomenduojame dokumentus pateikti prieš pirmąją investiciją ar pirmąjį palūkanų išmokėjimą. Dokumentų nepateikus, 15% mokesčių tarifas bus taikomas iki mokestinių (kalendorinių) metų pabaigos.
 • Pateikti dokumentai peržiūrimi per 2-3 darbo dienas.
 • DAS-1 forma arba DAS-1 forma ir mokesčių rezidencijos pažyma turėtų būti pateikiamos kiekvieniems kalendoriniams metams.

DAS-1 ; (DAS-1 pavyzdys)

Jei DAS-1 forma nebuvo pateikta einamaisiais metais, investuotojas turi palaukti iki mokestinių (kalendorinių) metų pabaigos, užpildyti DAS-2 formą ir susisiekti su Valstybine mokesčių inspekcija dėl mokesčių grąžinimo už praėjusius mokestinius metus.

Svarbu žinoti apie DAS-2 formą:

 • Užpildę I-ąją dalį, atsiųskite formą mums el. paštu [email protected].
 • Crowdpear užpildžius II, III ir IV dalis, DAS- 2 forma yra grąžinama investuotojui.
 • Atsispausdinus 2 kopijas, V-oje formos dalyje parašu patvirtinkite, jog informacija, pateikta I-IV DAS-2 formos dalyse, yra teisinga.
 • VI-ąją formos dalį pasirašyti turi tos mokesčių šalies institucija, kurioje praėjusiais mokestiniais metais buvote registruotas kaip mokesčių mokėtojas (mokesčių administratorius turi pasirašyti abi DAS-2 formos kopijas arba išduoti atskirą pažymą, kuria patvirtintų Jūsų mokesčių rezidento statusą).
 • Turėdami mokesčių rezidencijos šalies institucijos patvirtinimą, susisiekite su Lietuvos Valstybine mokesčių inspekcija tiesiogiai dėl mokesčių grąžinimo už praėjusius mokestinius metus.

DAS-2 ; (DAS-2 pavyzdys)

Valstybių sąrašas, su kuriomis Lietuva turi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį

Daugiau informacijos pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos – VMI svetainėje

Investuotojas yra atsakingas už mokesčių deklaravimą ir mokėjimą toje valstybėje, kur investuotojas yra užregistruotas mokesčių rezidentu.