Jei esate valstybės, su kuria Lietuva turi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, mokesčių rezidentas, jūs galite sumažinti išskaitomą mokestį. Atsisiųskite, užpildykite ir pasirašykite DAS-1 formą bei įkelkite ją registracijos metu arba po registracijos savo paskyroje.

Svarbu žinoti:

  • DAS-1 forma turi būti pasirašyta realiu parašu, nes elektroniniai parašai nepriimami.
  • Vietoje DAS-1 formos V dalies („Užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinimas“) pasirašymo, su pasirašyta DAS-1 forma galima pateikti mokesčių rezidencijos valstybės institucijos išduotą ir pasirašytą pažymą.
  • III-ioje dalyje ,,Pajamos” -> ,,Pajamų rūšis”, įrašykite ,,Pajamos už palūkanas”. Sutarties sudarymo datą ir numerį galite rasti naudojimosi sutartyje (naudotojo sutartį galite rasti savo paskyros nustatymuose).
  • Rekomenduojame dokumentus pateikti prieš pirmąją investiciją ar pirmąjį palūkanų išmokėjimą. Dokumentų nepateikus, 15% mokesčių tarifas bus taikomas iki mokestinių (kalendorinių) metų pabaigos.
  • Pateikti dokumentai peržiūrimi per 2-3 darbo dienas.
  • DAS-1 forma arba DAS-1 forma ir mokesčių rezidencijos pažyma turėtų būti pateikiamos kiekvieniems kalendoriniams metams.
  • Tarkime, kad DAS-1 forma nebuvo pateikta prieš pirmąją investiciją ar išmoką einamaisiais metais. Tokiu atveju investuotojas turi palaukti iki mokestinių (kalendorinių) metų pabaigos, užpildyti DAS-2 formą ir tiesiogiai susisiekti su Valstybine mokesčių inspekcija dėl mokesčių grąžinimo už praėjusius mokestinius metus.

DAS-1

DAS-2

Valstybių sąrašas, su kuriomis Lietuva turi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį

Daugiau informacijos pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos – VMI svetainėje

Investuotojas yra atsakingas už mokesčių deklaravimą ir mokėjimą toje valstybėje, kur investuotojas yra užregistruotas mokesčių rezidentu.